Ψηφιακή Διδασκαλία & Μάθηση

Η InEdu προσφέρει μια ολοκληρωμένη, λειτουργική και ευέλικτη εργαλειοθήκη (instructional toolkit) για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην καθημερινή διδακτική πρακτική και τη μαθησιακή διαδικασία.