Εκπαιδευτήρια

Οι λύσεις της  InEdu στοχεύουν στην υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Οργανισμού και πέρα από αυτή -μέσω μιας σειράς Ψηφιακών Υπηρεσιών- στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας (added value) για τον Οργανισμό και τους «μετέχοντες» σε αυτόν.
 
Η σχεδιαστική λογική των συγκεκριμένων Υπηρεσιών αντιλαμβάνεται τον Οργανισμό, ως μια ενιαία «λειτουργούσα» οντότητα με ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών διαδικασιών, που ανεξάρτητα από τη φύση και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, συγκλίνουν στην κατεύθυνση της επίτευξης των μαθησιακών του στόχων.
 
Στο πλαίσιο αυτό η InEdu διαθέτει τη δομή και τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους, ώστε να προχωρά πέρα από το ρόλο του προμηθευτή και παρόχου τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών όντας σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, όσον αφορά την ένταξη των ICT στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.
 
Αρκεί απλά να μας το ζητήσετε και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος της InEdu θα επικοινωνήσει και θα συνεργαστεί μαζί σας, προκειμένου να συντάξει για τον οργανισμό σας έναν ολοκληρωμένο «οδικό χάρτη» (road map), για την αξιοποίηση των ICT τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της λειτουργικής σας διαδικασίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση του Oργανισμού σας και χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε υποχρέωσης από πλευράς σας.